Instalacje chłodnicze dla przemysłu


Specyficzne instalacje chłodnicze projektowane ściśle pod potrzeby konkretnego klienta.
Wśród naszych realizacji znajdują się instalacje:
- z nawilżaniem i odzyskiem ciepła w komorach do przechowywania materiału szkółkarskiego,
- do komór mroźniczych,
- do hal magazynowych w centrach dystrybucyjnych sieci handlowych.

zapytaj o produkt