Odzysk ciepła z instalacji chłodniczej

Praca instalacji chłodniczej polega na transporcie ciepła.
Ciepło z urządzeń chłodniczych (np. z lad chłodniczych, regałów chłodniczych czy komór chłodniczych) przy pomocy sprężarki przekazywane jest do skraplacza.
Skraplacz najczęściej zlokalizowany jest na zewnątrz budynku (mp. na elewacji), a przekazane ciepło wyrzuca do otoczenia.
Odzysk ciepła z instalacji chłodniczej polega na odebraniu tego ciepła (jeszcze przed skraplaczem) i wykorzystaniu go do ogrzania wody i pomieszczeń.