Komora chłodnicza dla przemysłu


Nasze komory wyposażone są w Inteligentny System płynnej Regulacji wydajności  I.S.R, który aktywnie monitoruje warunki pracy układu chłodniczego dbając o jego prawidłowe funkcjonowanie.
Stała kontrola parametrów pracy takich jak ciśnienie, temperatura, napięcie i natężenie prądu zapewnia natychmiastowe wykrycie wszelkich odchyleń od normy.

INNOWACYJNOŚĆ


 • optymalne dopasowanie wydajności kompresorów poprzez zastosowanie przetwornicy częstotliwości
 • wysoka niezawodność dzięki aktywnemu monitorowaniu parametrów pracy
 • wysoka sprawność układu chłodniczego przez zoptymalizowanie czasu pracy sprężarek
 • włączanie się sprężarek bez użycia wysokiego prądu rozruchowego
 • konstrukcja zapewniająca cichą pracę na wszystkich częstotliwościach
 • opcjonalnie bezstopniowa regulacja obrotów wentylatorów skraplacza i obniżenie ciśnienia skraplania w zależności od panujących warunków zewnętrzny

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ


 • bardzo niskie koszty energii elektrycznej, nawet o 30% mniejsze zużycie energii
 • bardzo stabilne warunki w komorze przechowalniczej
 • łagodne straty
 • mniejsza ilość załączeń układu
 • bardzo niski poziom hałasuzapytaj o produkt